• slide
  • slide
  • slide

Astronomia - Wiek gwiazd

Zagadnienie rozwoju wszechświata można rozpatrywać w dwojaki sposób: po pierwsze, zmiany budowy wszechświata nie wynikające ze zmian zachodzących w poszczególnych ciałach niebieskich, np. ucieczka galaktyk, ekspansja wszechświata; po drugie, zmiany całości wszechświata w wyniku ewolucji, jakiej ciała niebieskie podlegają. Przykładem takiej ewolucji jest „starzenie się" gwiazd, które tracą masę i energię» wypromieniowując ją w przestrzeń. Rozpatrzymy obecnie ten drugi rodzaj zmian. Trudno marzyć o zbudowaniu teorii obejmującej całość spraw wszechświata, dopóki nie wyjaśni się problemu powstawania i ewolucji gwiazd. Uważamy obecnie za niewątpliwe, że gwiazda nie może istnieć wiecznie. Posiada ona pewien mechanizm napędowy, który działa tylko przez określony czas. Jest nim przemiana wodoru w hel. Przemiana ta przebiega przez kilka stadiów pośrednich. Ostateczny rezultat może być osiągnięty różnymi drogami. Przypuszcza się, że istotne znaczenie dla gospodarki energetycznej gwiazd ma tzw. cykl Bethego; w tym wypadku przemiana wodorowo-helowa zachodziłaby za pośrednictwem węgla. Jądro atomu węgla chwyta kolejno cztery protony, po wchłonięciu czwartego protonu powstaje jądro nietrwałe, które rozpadając się daje z powrotem jądro atomu węgla i jądro atomu helu. I cykl może się zacząć od nowa, dopóki starczy wolnych protonów. W końcu zawsze z czterech protonów, to znaczy czterech jąder atomów wodoru, powstaje jedno jądro atomu helu, złożone z dwóch protonów i dwóch neutronów. Jego masa jest nieco mniejsza od masy czterech protonów. Nadwyżka masy i energii wyzwala się przez promieniowanie.

Badanie ciał niebieskich.
Astronomią nazywamy jedną z wielu nauk przyrodniczych, która przede wszystkim zajmuje się badaniem ciał niebieskich. Jednym słowem, przedmiotem jej badań będzie niewątpliwie badanie Wszechświata, który wciąż kryje w sobie wiele tajemnic. U jej podstaw leży analiza powstania samego Wszechświata, ale w równej mierze badaniom podlegają również wszelkie zjawiska, które zachodzą poza ziemią i mają podłoże pozaplanetarne. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że astronomia jest jedną z tych dziedzin nauki, które są najstarsze. Prze setki lat naukowcy wykorzystywali ją do badania tego, co widzimy na niebie. Dzieje się tak po dzień dzisiejszy, choć już w znacznie szerszym stopniu. Astronomowie badając Układ Słoneczny zaczęli odkrywać poszczególne planety. Udało się również ustalić, w jakiej odległości od Ziemi się one znajdują, jak również ustalić krótką ich charakterystykę. Wiadomo także, że sam Układ Słoneczny powstał około sześciu miliardów lat temu w wyniku wielkiego wybuchu. Słońce, które wciąż znajduje się pod stałą obserwacją dostarcza informacji o promieniowaniu, jak również oddziaływaniu tego promieniowania na poszczególne planety. Kolejnym obiektem badań astronomicznych są wszelkiego rodzaju galaktyki, które są niczym innym jak skupiskami gwiazd. Już teraz wiadomo, że te skupiska powstają na skutek działania sił grawitacji. Dzięki dokładnym analizom astronomicznym prowadzonym przez setki lat wiemy, że na skutek działania silnej grawitacji powstają również tak zwane czarne dziury.